Noorderhaven

De noordelijkste van de drie natuurlijke waterlopen die van oost naar west door Harlingen liepen, werd in 1578 de Noorderhaven. Deze getijdehaven bood plaats aan vele beurtschepen die vanuit het Friese achterland kwamen en stond in verbinding met de zee.  Ook het Statenjacht, het schip van de Friese stadhouder, lag vaak in de Noorderhaven. Het werd een geliefde woonplek voor gefortuneerde burgers. Langs het water werden ook vele pakhuizen gebouwd. Sommige namen van pakhuizen herinneren aan de handelsbestemmingen zoals Polen, Rusland, Java en Sumatra. In 1730 begon de stadsbouwmeester H.J. Norel met de bouw van het stadhuis, op de plaats van het vorige.

 

 

Stadhuis van harlingen

Het Stadhuis van Harlingen staat aan de zuidzijde van de Noorderhaven tegenover de Raadhuisbrug in Harlingen. Na een grondige restauratie weer vol allure. Een ‘Schoon Juweel’ aan de Noorderhaven.

Meer over het stadhuis van Harlingen

Havenmeester & boekingen

De haven van Harlingen is verdeeld in de Noorder- en de Zuiderhaven. Beide zijn getijdehavens; de Noorderhaven is geschikt voor schepen met een diepgang tot 2.20m. Voor alle informatie en boekingen volg onderstaande link.

Praktische informatie