Zuiderhaven

Rond 1600 werd de Zuiderhaven gegraven; vanaf die tijd tot 1994 waren er scheepswerven te vinden aan deze haven. Veel aanverwante bedrijven, zoals zeilmakerijen, mast- en blokmakerijen en ankersmeden bepaalden eeuwenlang het beeld aan deze haven. Zo ook de aanwezigheid van houthandelaren. Naast een bloeiperiode van onder andere de haringvisserij en de walvisvaart, was er een levendige handel met verschillende landen. Zo werd er uit de Baltische staten onder andere rogge, tarwe, hout, bont, bijenwas en bleekmiddel geïmporteerd. De uitvoer bestond uit textiel, bakstenen en dakpannen, wijn, haring en specerijen. Van 1645 tot 1795 was de Friese Admiraliteit aan de Zuiderhaven gevestigd. Tegenwoordig is de Zuiderhaven de aanmeerplaats voor de Bruine Vloot. 

Admiraliteitsstad

Harlingen heeft een roemrucht, nautisch verleden en was van grote waarde voor de strijd op het land en op het water. In 1500 werd op last van de Hertogen van Saksen in Harlingen een fort gebouwd. Dit Blokhuis bood zowel de stad als de haven en het achterland veiligheid, zoals tijdens de opstand tegen de Spanjaarden in 1648. Deze opstand zorgde voor een periode van bloei in de handel in de Noordelijke Nederlanden. Het was ook in deze periode dat Harlingen een marinebolwerk werd van de Friese Admiraliteit met bekende zeehelden als Auke Stellingwerf en Tjerk Hiddes de Vries. Harlingen was de laatste havenplaats van de Friese marine. Tot 1795 lag de Zuiderhaven vol met de Friese vloot. Op het hoogtepunt kende Harlingen vier hellingen die schepen bouwden. De betekenis van de admiraliteit zie je vandaag nog aan het grote aantal monumentale panden in Harlingen.

Meer over de Friese Admiraliteit

Havenmeester en Boekingen

De haven is verdeeld in de Noorder- en de Zuiderhaven. Beide zijn getijdehavens; de Noorderhaven is geschikt voor schepen met een diepgang tot 2.20m en de Zuiderhaven is voor de grotere en dieper stekende schepen. 

Tjerk Hiddes de Vries

Tjerk Hiddes de Vries was een beroemde Harlinger zeeheld. Hij vocht namens de Admiraliteit van Friesland in diverse zee oorlogen. In 1665 werd hij benoemd op als luitenant-admiraal.

Meer over Tjerk Hiddes de Vries