Stadhuis van Harlingen

De indeling van het Stadhuis van Harlingen (1732) is op een aantal moderniseringen na, nog grotendeels oorspronkelijk. In 2015/2016 werd het stadhuis gerestaureerd. De verhalen uit het verleden brachten dit wonderlijke gebouw weer tot leven.  In de huidige burgerzaal kwam de vroedschap bijeen. Nu vergadert het huidige college van B&W er. De raadszaal heeft nog steeds zijn oorspronkelijke functie, echter kan men hier tegenwoordig ook trouwen. Bewonderen kan op werkdagen, indien de tijd van de bodes dat toelaat. 

 

Foto's van het Stadhuis van Harlingen

De Raadzaal

De Burgerzaal

Het Stadhuis

De Hal

De Raadzaal

De Trap

Contact: 
Telnr. +31 14 0517
Email: info@harlingen.nl