Ga naar inhoud
de

Van Planetarium tot Fibula

(14,2 km)

Een gevarieerde wandeling langs de belangrijkste monumenten in de oude universiteitsstad Franeker en door het prachtige cultuurlandschap daarbuiten. 

Over de Slachtedijk
De route volgt een deel van de oude Slachtedijk: een bijna 42 km lange slaperdijk om de oude Friese Middelzee buiten de deur te houden. Via Getswerdersyl, de noordelijkste sluis van de Slachtedijk, wandel je langs het water van de Seisbierrumer Feart naar Wijnaldum. Besef eens dat je nu door de bedding van een oude zeeslenk loopt. 

De mantelspeld van Wijnaldum
Een dorpje temidden van zes terpen die naast elkaar op een k…

Een gevarieerde wandeling langs de belangrijkste monumenten in de oude universiteitsstad Franeker en door het prachtige cultuurlandschap daarbuiten. 

Over de Slachtedijk
De route volgt een deel van de oude Slachtedijk: een bijna 42 km lange slaperdijk om de oude Friese Middelzee buiten de deur te houden. Via Getswerdersyl, de noordelijkste sluis van de Slachtedijk, wandel je langs het water van de Seisbierrumer Feart naar Wijnaldum. Besef eens dat je nu door de bedding van een oude zeeslenk loopt. 

De mantelspeld van Wijnaldum
Een dorpje temidden van zes terpen die naast elkaar op een kwelderwal liggen. In de Romeinse tijd, vanaf de tweede eeuw na Christus woonden hier al mensen. In 1953 vond een boer op één van deze terpen een fibula (mantelspeld) van buitengewone kwaliteit. Het sierraad moet van een hoogstaand, misschien wel koninklijke, persoon zijn geweest. De bijzondere vondst is te bezichtigen in het Fries Museum in Leeuwarden. In Wijnaldum staat er een kunstwerk ter nagedachtenis op het veldje bij de splitsing Terp-Alde Leane-Foarrijp.

Delfts Rood
Wandelend door het terpenlandschap kom je terecht in Herbaijum, hier kun je de bouwstijl 'Delfts Rood' aanschouwen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden er allerlei groepjes woningen gebouwd van rode baksteen in een eenvoudige versie van de Delftse School, met rode Groningse bastenen. Kenmerkend is de ingetogenheid; er moesten immers zoveel mogelijk huizen worden gebouwd met weinig middelen.

Poortgebouw
Als je het dorpje weer uitloopt, zie je bij een boerderij een oude toegangspoort staan. Op deze plek stond vanaf de 15 eeuw een verdedigbare stins, later werd het een luxe woning: de Sickema State.  Uiteindelijk kom je weer terug in universiteitsstad Franeker uit, waar veel te zien is.   

Monumentaal kaatsveld
Franeker is ook het centrum van de kaatssport. Middenin de stad ligt het belangrijkste kaatsveld van Friesland: it Sjûkelân. Al in het jaar 800 bestond deze mystieke Kalahey (letterlijk: kale hoogte), zoals het toen heette.

Universiteit Franeker
In 1585 wordt in het pas ontruimde Kruisheerenklooster van Franeker een faculteit godgeleerdheid, rechten, geneeskunde en letteren/wijsbegeerte opgestart. Veel studenten waaronder René Descartes en Anna Maria van Schurman, kiezen voor Franeker. In de 18de eeuw loopt het aantal studenten echter terug en in 1811 heft Napoleon de universiteit op. Je komt er alles over te weten in Museum Martena. 

Oudst werkende planetrium
Een andere bijzondere bezienswaardigheid in Franeker is het planetarium dat tussen 1774 en 1781 gebouwd werd door de Friese wolkammer Eise Eisinga. Aan het plafond van de woonkamer van een prachtig grachtenhuis in de stad bevindt zich het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Een aanrader om te bezoeken!

Dit ga je zien

Startpunt: Parkeerplaats
Hertog van Saxenlaan
8802 PW Franeker
64 66 59 57 58
1

Getswerdersyl

Getswerdersyl 4
8855 RX Sexbierum
Getswerdersyl monument sluis
Getswerdersyl
2

Ruïne Spoorbrug Wijnaldum

Oude Spoorbrug langs de Ried
Getswerdersyl 12
8855 RX Sexbierum
Ruïne Spoorbrug Wijnaldum
3

Uitkijkpunt Terpentoer

Fiskerspaed
Wijnaldum
Uitkijkpunt Terpentoer
44
4

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

Tsjerkepaad 2
8857 BJ Wijnaldum
Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
5

Tjitsma-terp Koningsterp Wijnaldum

Koningsterp ten oosten van het dorp Wynaam
Foarryp 1
8857RE Wijnaldum
Tjitsma-terp Koningsterp Wijnaldum
43 80 87
6

Sickema state

Rijksweg 4
8807 PK Herbaijum
poortgebouw van de vroegere Sickema state
Sickema state
72 96
7

Sjûkelân

Kaatsveld
westerbolwerk
8801AB Franeker
Sjûkelân
8

Museum Martena

Voorstraat 35
8801LA Franeker
Martenastins en de Martenatuin
Museum Martena
9

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Eise Eisingastraat 3
8801KE Franeker
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
65
Eindpunt: Parkeerplaats
Hertog van Saxenlaan
8802 PW Franeker

Beschrijving

Startpunt: Parkeerplaats
Hertog van Saxenlaan
8802 PW Franeker

Aan de rand van het centrum van Franeker mag je gratis parkeren. 

Je wandelt de stad uit in noordelijke richting.

Bij het water ga je linksaf, de Sexbierumerweg op. Je steekt de A31 over en komt uit bij knooppunt 59.

Nu wandel je over de Getswerderdyk. Bij knooppunt 57 loopt deze weg over in de Slachte en ga je linksaf naar de Getswerdersyl.

Je gaat nu in noordelijke richting langs het water van de Seisbierrumer feart richting Wijnaldum wandelen.

In Wijnaldum kun je even een omweggetje nemen en door het bos naar het dorpje wandelen, even langs de kerk en dan de terp weer af richting Skin Himd.

Dan door naar het oosten, je wandelt door een eeuwenoud terpenlandschap. Op een gegeven moment moet je de A31 weer oversteken om in het dorpje Herbaaijum uit te komen.

Maak een ommetje door het centrum van Herbaaijum en houd links aan om weer richting Franeker terug te gaan.

Voor een rondwandeling door Franeker moet je ook zeker nog tijd maken, er zijn hier zoveel historische gebouwen te bezichtigen! 

Eindpunt: Parkeerplaats
Hertog van Saxenlaan
8802 PW Franeker
64
66
59
57
58
44
43
80
87
72
96
65

Kenmerken