Steunpunt Wijnaldum

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

Het noordwesten van Friesland (Westergo) was in de vroege middeleeuwen een centrum van rijkdom, macht en edelsmeedkunst.

Vooral rond Wijnaldum zijn opzienbare goudvondsten gedaan. Hieruit wordt duideijk dat dit gebied een voorname positie innam binnen het Friese koninkrijk van die tijd.

In het Steunpunt van Wijnaldum, gevestigd in de oude consistorie naast de Andeaskerk, wordt deze geschiedenis zichtbaar gemaakt. De meest spectaculaire vondst van dit dorp is een grote gouden fibula, het beroemdste archeologische voorwerp van Friesland. Door de jaren heen zijn er vanaf halverwege de twintigste eeuw telkens verschillende stukjes van deze mantelspeld uit het jaar 650 gevonden, die daarmee steeds verder kon worden gereconstrueerd.

Het Steunpunt orgamiseert regelmatig activiteiten o.a. wandelingen naar de terp waar de fibu;a is gevonden.

Open dagelijks d.m.v. sleuteladressen in het dorp.

Locatie

Neem alvast een kijkje