Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

In het Steunpunt van Wijnaldum, gevestigd in de oude consistorie naast de Andeaskerk, wordt de geschiedenis van het dorp zichtbaar gemaakt. De meest spectaculaire vondst van dit dorp is een grote gouden fibula, het beroemdste archeologische voorwerp van Friesland. Door de jaren heen zijn er vanaf halverwege de twintigste eeuw telkens verschillende stukjes van deze mantelspeld uit het jaar 650 gevonden, die daarmee steeds verder kon worden gereconstrueerd.

Het Steunpunt organiseert regelmatig activiteiten o.a. wandelingen naar de terp waar de fibula is gevonden.

Het steunpunt is dagelijks open door middel van sleuteladressen in het dorp.

Overige archeologie locaties in Noordwest Friesland zijn: Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum.