Scheepsbouw

In Harlingen waren veel particuliere scheepstimmerwerven en toeleverende bedrijven, zoals bijvoorbeeld touwslagerijen, zeilmakerijen, blok-, masten- en pompmakerijen, gevestigd. Deze bedrijven bevonden zich voornamelijk aan de Zuider- en de Noorderhaven en in de naaste omgeving daarvan. Ze zorgden voor werkgelegenheid door de eeuwen heen, en dat is nog steeds het geval. Ook andere bedrijven profiteerden van de scheepvaart door middel van de uitrusting en proviandering van de schepen.