De vereniging

Ontstaan van Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen - ook wel OH - is op 28 maart 2018 ontstaan ​​uit de fusie van de Harlinger Ondernemers Vereniging (HOV), Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Harlingen en Stichting Harlingen Promotion. Door het samenvoegen van deze drie organisaties is een nieuwe vereniging ontstaan: Ondernemend Harlingen. OH is de verbindende factor tussen gemeente en ondernemers. 

Voor elkaar

Ondernemend Harlingen is belangenbehartiger voor alle ondernemers in Harlingen en haar directe omgeving. Ook voor starters. We informeren, verbinden, adviseren, inspireren en geven voorlichting.

Wij houden ons bezig met thema's die voor ondernemers in Harlingen en haar directe omgeving van belang zijn. Ondernemers willen namelijk redelijkheid bij lokale belastingen en milieueisen, een goede bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en een onderliggende economische visie.

Om dit te bereiken is een samenwerking tussen ondernemers noodzakelijk, maar ook tussen ondernemers en de lokale overheid en andere organisaties. Als goed georganiseerde ondernemersvereniging kunnen wij als één volwaardige gesprekspartner naar buiten treden. Samen sta je sterker. Verder bereikt een collectief meer. Het bundelen van krachten is wat ons betreft dé aangewezen manier voor een gezond ondernemersklimaat en dit begint bij een gezonde ondernemersvereniging.