Friese Vlakke Fietstocht

(35.2 km)

Ontdek met de Friese Vlakke Fietstocht de prachtige omgeving van Harlingen! 

Dit ga je zien

1

Tourist Info Harlingen

Grote Bredeplaats 12
8861 BB Harlingen
Tourist Info Harlingen
17
2

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

Tsjerkepaad 2
8857 BJ Wijnaldum
Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
18
69
16
96
32
30
64
14
85
3

De Stenen Man

De Stenen Man
Westerzeedijk 45
8862PK Harlingen
De Stenen Man
4

Tourist Info Harlingen

Grote Bredeplaats 12
8861 BB Harlingen
Tourist Info Harlingen

Beschrijving

1

Tourist Info Harlingen

Grote Bredeplaats 12
8861 BB Harlingen
Tourist Info Harlingen

Vanaf de TIP ga je naar links en op het kruispunt naar rechts de Prinsenstraat in. Deze weg gaat over in de Oude Ringmuur. Aan de linkerhand zie je Rederij Doeksen. Vanaf hier vertrekken de veerboten naar Terschelling en Vlieland. Je komt nu bij de Tjerk Hiddes Sluizen. Op de sluis maak je gebruik van het fietspad rechts en gaat richting Midlum. Je rijdt nu op de Harlingerstraatweg. Halverwege de Harlingerstraatweg volg je de bewegwijzering richting Sexbierum. Daarvoor moet je de weg oversteken. Je gaat onder een tunneltje door. Bij het bewegwijzeringsbord Wijnaldum steek je de weg over. Je rijdt nu op de Winamerdyk. In het dorp Wijnaldum ga je rechtdoor de Buorren in, door Wijnaldum heen. Aan het einde van de weg, na het bord “einde Wijnaldum” sla je linksaf het schelpenpad in,  genaamd Fiskespaed. 

Tip: Voordat je links afslaat zie je iets verderop een koffie en thee zelfbediening. Ben je al toe aan een drankje, dan kun je dit bij Jan en José verkrijgen.

Je vervolgt dit (grote)schelpenpad dus u houdt rechts aan. Op de splitsing gaat u linksaf.

Tip: Hier staat een bankje, geschonken door de Rotary, bij “Simmer 2000”. Dit bankje staat laag aan het water. Geniet van het uitzicht.

Aan het einde van het schelpen pad ga je rechtsaf en volgt  het asfaltpad.  Aan het eind van het pad ga je rechtsaf. Je gaat een brug over. Dit is de Sexbierumervaart die onderdeel uitmaakt van de route van de Elfstedentocht in het traject van Harlingen naar Franeker. Aan het einde van dit pad, de weg oversteken en rechts af slaan. Je rijdt nu in de richting van Pietersbierum /Sexbierum. Bij het bewegwijzeringsbord “Pietersbierum” de weg oversteken en het dorp inrijden. De Van Hottingawei. Weg links aanhouden tot plaatsnaam Sexbierum. Je neemt de tweede weg rechts, de Rients Westrastrjitte, en gaat direct eerste weg links. bord: “alleen inrijden voor fietsers” Aan het einde van de weg, rechts afslaan.

Tip: Aan de linker kant zie je hotel, restaurant “de Harmonie”. Hier kun je iets eten en drinken.

Je rijdt het dorp Sexbierum uit en volgt het fietspad. Ongeveer 3 kilometer. Ter hoogte van het monument aan de rechterkant van de weg, zie foto, steek je over. Dit heet Getswerdersyl. Na dit monument de weg rechts vervolgen. Na ongeveer 3 kilometer ga je linksaf. Dit is een doodlopende weg. Behalve voor fietsers. Je rijdt nu op de Miedleane. Je volg dit pad, dat met een tunnel onder de snelweg door gaat. Je komt nu in het dorp Herbaijum. Je steekt de weg over en volgt het fietspad naar links. Bij het bewegwijzeringsbord Kiesterzijl ( staat links aan de andere kant van de weg). Ga hier rechtsaf, richting Kiesterzijl. Dit is een klein industrie terrein. Je gaat o.a. over de brug van het van Harinxmakanaal Op de viersprong  ga je rechtdoor, richting Achlum. Je komt nu op een driesprong hier ga jelinksaf. Bij het plaatsnaambord “Achlum” ga je voor de brug linksaf de Ludingaweg in. Er is nu water aan je rechterhand. Aan het einde van de Ludingaweg rechts afslaan, dit is de Monnikenweg. Je komt o.a. langs de chocolade fabriek.   ( rondleidingen alleen op afspraak.) Bij de T- splitsing gaat u rechts af, richting Kimswerd. Dit is de Sytzamaweg.

Tip: Bij deze kruising kun je ook links af waar je na ongeveer 500 meter het restaurant “De Gekroonde Leeuw” aantreft waar een kopje koffie, thee of iets anders gebruikt kan worden.

In het dorp Kimswerd zie je het standbeeld van Greate Pier. ( foto) Je rijdt door Kimswerd tot de rotonde. Voor de rotonde ga je naar links om verder het fietspad van de Kimswerderlaan te volgen. Je rijdt nu richting de zeedijk. Aan het einde van het fietspad, moet de Kimswerderlaan worden overgestoken.

Tip: Rechts zie je een aanwijzing naar een vogelkijkpunt, verderop in het land.

Je blijft het fietspad volgen, gaat onder de snelweg door en gaat via het fietspad rechtsaf. Je rijdt nu langs de dijk van de Waddenzee. Na ongeveer 200 meter zie je aan de linkerkant de dijk (zie foto).Je steekt de weg over en na door het hek te zijn gegaan ga je via het fietspad de dijk op. Je rijdt nu richting Harlingen met de Waddenzee aan je linkerhand. Je komt langs het Strandpaviljoen het Zilt, hier kun je prachtig genieten van de Waddenzee, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tip: als het erg hard waait vanuit zee, kun je er voor kiezen niet door het hek de dijk op te gaan maar blijf je op het fietspad de weg vervolgen richting Harlingen, je hebt de dijk dan aan de linkerkant. Je mist dan wel het mooie uitzicht op de Waddenzee. 

Aan het einde van de dijk, bij de Stenen Man, ga je rechtsaf een klinkerpad op. Je ziet na 10 meter een spoorwegovergang. Je gaat de spoorovergang over en gaat linksaf, dit is de Havenweg. Over de brug ga je rechtsaf en direct weer linksaf, dit is de Grote Bredeplaats waar u ook bent vertrokken. Het TIP kantoor zie je aan de rechterkant.

4

Tourist Info Harlingen

Grote Bredeplaats 12
8861 BB Harlingen
Tourist Info Harlingen
  • 17
  • 18
  • 69
  • 16
  • 96
  • 32
  • 30
  • 64
  • 14
  • 85