Auke Stellingwerf

Auke Stellingwerf is een Harlinger zeeheld en admiraal uit de gouden eeuw. Hij werd geboren in Harlingen als zoon van Andries Pietersz Stellingwerf. Al snel werd hij kapitein bij de admiraliteit van Friesland, nadat zijn oudere broer Frederik Stellingwerf in gevangenschap werd genomen tijdens de Eerste Engels-Nederlandse oorlog. Hij wordt vaak in één adem genoemd met Tjerk Hiddes de Vries als Friese zeehelden. 

Auke Stellingwerf

Auke Stellingwerf maakte snel carrière bij de admiraliteit van Friesland en heeft in diverse zeeoorlogen gevochten. Zo was hij kapitein op het schip des Prinsen Wapen tijdens het ontzet van Danzig. Later vocht hij in de Slag in de Sont op het schip de Prinses Albertina. In 1662 trouwde hij met Antie Jans Sanstra. Hierna nam zijn carrière een vlucht, zo werd hij benoemd tot eerste luitenant-admiraal van Friesland. Lang heeft hij niet van deze status kunnen genieten, want een jaar later stierf hij op 13 juni 1665 als bevelhebber op dertig jarige leeftijd in de Slag bij Lowestoft tijdens de Tweede Engels-Nederlandse oorlog.

Slag bij Lowestoft
Op het moment dat hij stierf was hij bevelhebber van het vierde eskader op het schip de Zevenwolden. Deze zeeslag staat bekend als de zwaarste nederlaag in de maritieme geschiedenis van de Republiek. Van de in totaal 103 schepen die meevochten, verloor de Republiek 17 schepen, circa 5500 bemanningsleden en 3 van de 7 Nederlandse admiraals kwamen om het leven. Auke Stellingwerf zou worden opgevolgd door die andere Friese zeeheld: Tjerk Hiddes de Vries. 

Portret Auke Stellingwerf

Het portret van Auke Stellingwerf (1635-1665) is in 1670 (enkele jaren na zijn dood) geschilderd door Lodeweijk van der Helst en te bewonderen in gemeentemuseum Het Hannemahuis. Het Harlinger museum heeft het langdurig in bruikleen gekregen van het Rijksmuseum in Amsterdam. Op het schilderij is de kogel te zien die Stellingwerf dodelijk trof. Maar ook zijn commandostaf, een globe en andere kostbaarheden die hoorden bij zijn functie van luitenant-admiraal zijn afgebeeld.

Op bezoek in het Hannemahuis

Wandelend op verhaal - Zo beleef je de geschiedenis het best