Ga naar inhoud

Engelse tuin

De Engelse Tuin is een ontwerp van tuinarchtect Lucas Pieter Roodbaard (1782-1851). Roodbaard heeft een uitgesproken signatuur en maakt graag gebruik van grillige organische vormen in vijvers en perken. Hij sluit daarmee naadloos aan bij de in die tijd moderne Engelse landschapsstijl. Dat de tuin oorspronkelijk bedoeld is als verdedigingswal, is goed te zien aan de hoogteverschillen. Kijk maar eens naar de puntige vorm van de Noordoostdwinger. Een uitgelezen plek om de vijand te beschieten.

Noordoosterdwinger met de Franekerpoort
Het schilderij toont de stadswal van Harlingen met de Noordoosterdwinger, nu Engelse Tuin, en de Franekerpoort. De Franekerpoort, gebouwd in 1608, is eeuwenlang het visitekaartje van de stad. Omdat verreweg het meeste verkeer over land via deze poort de stad binnenkomt is het een poort die allure moet hebben. Aan weerszijden van de poort ligt het Bolwerk, de aarden vestingwal die de stad beschermt. Als in de 19de eeuw de functie van de poorten en wallen verdwijnt, wordt de Franekerpoort gesloopt.

Engelse tuin

Atlantikwall en de Commandopost Verbindingen
In de Engelse Tuin ligt een bunker die van 1940-1945 dienstdoet als Commandopost Verbindingen. Vanuit deze post houden de Duitsers de Friese kustverdediging onder controle. De kustlijn maakt deel uit van de Atlantikwall, de Duitse kustverdediging die van Noorwegen tot aan Spanje loopt. 

Bunker Engelse Tuin

De bunker is twintig meter lang en vijf meter breed. Als de Engelse Tuin in 2009 opnieuw wordt ingericht, is de bunker voor even zichtbaar. De tuin herbergt drie geschutsbunkers, Tobruk’s genoemd. Eén bunker bevindt zich vlak bij de Hoogstraat, de andere twee liggen in het midden van de tuin.

Lees de andere verhalen