Fietselfstedentocht

(235.0 km)

Ieder voorjaar op Pinkstermaandag vindt er in Friesland een groot evenement plaats: de Fietselfstedentocht! Deze toertocht wordt al meer dan 100 jaar georganiseerd door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht.

Op die maandag starten er vanaf 5 uur 's ochtends (in groepen van 650 deelnemers) totaal 15.000 fietsers in Bolsward. Eerst starten ze met de noordelijke helft van de tocht richting Dokkum.

Rond het middag uur komen de fietsers allemaal weer terug in Bolsward voor een stempel en een kopje soep. Daarna begint het zuidelijke deel van de tocht en komen de deelnemers eind van de middag of 's avonds weer terug in Bolsward. Als je voor middernacht binnenkomt in Bolsward verdien je een medaille. 

Overal langs de kant zitten sup…

Ieder voorjaar op Pinkstermaandag vindt er in Friesland een groot evenement plaats: de Fietselfstedentocht! Deze toertocht wordt al meer dan 100 jaar georganiseerd door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht.

Op die maandag starten er vanaf 5 uur 's ochtends (in groepen van 650 deelnemers) totaal 15.000 fietsers in Bolsward. Eerst starten ze met de noordelijke helft van de tocht richting Dokkum.

Rond het middag uur komen de fietsers allemaal weer terug in Bolsward voor een stempel en een kopje soep. Daarna begint het zuidelijke deel van de tocht en komen de deelnemers eind van de middag of 's avonds weer terug in Bolsward. Als je voor middernacht binnenkomt in Bolsward verdien je een medaille. 

Overal langs de kant zitten supporters klaar om de fietsers aan te moedigen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Veel deelnemers doen mee op hun wielrenfiets, maar er zijn ook mensen die kiezen voor een tandem of een oude opoefiets. Het is tenslotte een toertocht en geen wedstrijd. Zolang je maar op eigen spierkracht fietst, en een helm draagt, mag je meedoen.    

Klik hier voor meer informatie over de Fietselfstedentocht.

Dit ga je zien

Startpunt:

Dijkstraat 5
8701 KB Bolsward
Navigeer naar startpunt
1

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward

Bezoek Bolsward

Bolsward (Boalsert) Bolsward Broerekerk
2

Harlingen (Harns)

8862 PK Harlingen

Bezoek Harlingen

Harlingen (Harns) Harlingen stad
3

Franeker (Frjentsjer)

8801 LZ Franeker

Bezoek Franeker

Franeker (Frjentsjer) Franeker
4

Dokkum (Dokkum)

9101 LS Dokkum

Bezoek Dokkum

Dokkum (Dokkum) Dokkum kerk en fontein
5

Leeuwarden (Ljouwert)

8911 AE Leeuwarden

Bezoek Leeuwarden

Leeuwarden (Ljouwert) Leeuwarden fontein
6

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward

Bezoek Bolsward

Bolsward (Boalsert) Bolsward Broerekerk
7

Sneek (Snits)

8601 AE Sneek

Bezoek Sneek

Sneek (Snits) Waterpoort Sneek
8

IJlst (Drylts)

8651 EB IJlst

Bezoek IJlst

IJlst (Drylts) Molen IJlst
9

Sloten (Sleat)

8556 XW Sloten

Bezoek Sloten

Sloten (Sleat) Sloten gracht
10

Stavoren (Starum)

8715 ES Stavoren

Bezoek Stavoren

Stavoren (Starum) Fontein Stavoren
11

Hindeloopen (Hylpen)

8713 KJ Hindeloopen

Bezoek Hindeloopen

Hindeloopen (Hylpen) Hindeloopen
12

Workum (Warkum)

8711 CL Workum

Bezoek Workum

Workum (Warkum) Workum Fontein
13

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward

Bezoek Bolsward

Bolsward (Boalsert) Bolsward Broerekerk

Eindpunt:

Marktplein 3
8701 KG Bolsward
Navigeer naar eindpunt

Beschrijving

Startpunt:

Dijkstraat 5
8701 KB Bolsward
Navigeer naar startpunt

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Hallum, Marrum,Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, IJsbrechtum, SneekIJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Eindpunt:

Marktplein 3
8701 KG Bolsward
Navigeer naar eindpunt