Ga naar inhoud
de

Fietselfstedentocht

(235,0 km)
  • Ieder voorjaar op Pinkstermaandag vindt er in Friesland een groot evenement plaats: de Fietselfstedentocht! Deze toertocht wordt al meer dan 100 jaar georganiseerd door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht.

Op die dag starten er vanaf 5 uur 's ochtends (in groepen van 650 deelnemers) totaal 15.000 fietsers in Bolsward. Eerst starten ze met de noordelijke helft van de tocht richting Dokkum.

Rond het middag uur komen de fietsers allemaal weer terug in Bolsward voor een stempel en een kopje soep. Daarna begint het zuidelijke deel van de tocht en komen de deelnemers eind van de middag of 's avonds weer terug in Bolsward. Als je voor middernacht binnenkomt in Bolsward verdien je een medaille. 

Overal langs de kant zitten sup…

  • Ieder voorjaar op Pinkstermaandag vindt er in Friesland een groot evenement plaats: de Fietselfstedentocht! Deze toertocht wordt al meer dan 100 jaar georganiseerd door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht.

Op die dag starten er vanaf 5 uur 's ochtends (in groepen van 650 deelnemers) totaal 15.000 fietsers in Bolsward. Eerst starten ze met de noordelijke helft van de tocht richting Dokkum.

Rond het middag uur komen de fietsers allemaal weer terug in Bolsward voor een stempel en een kopje soep. Daarna begint het zuidelijke deel van de tocht en komen de deelnemers eind van de middag of 's avonds weer terug in Bolsward. Als je voor middernacht binnenkomt in Bolsward verdien je een medaille. 

Overal langs de kant zitten supporters klaar om de fietsers aan te moedigen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Veel deelnemers doen mee op hun wielrenfiets, maar er zijn ook mensen die kiezen voor een tandem of een oude opoefiets. Het is tenslotte een toertocht en geen wedstrijd. Zolang je maar op eigen spierkracht fietst, mag je meedoen.    

Klik hier voor meer informatie over de Fietselfstedentocht.

Dit ga je zien

Startpunt: Dijkstraat 5
8701 KB Bolsward
1

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward
Bolsward Broerekerk
Bolsward (Boalsert)
2

Harlingen (Harns)

8862 PK Harlingen
Harlingen stad
Harlingen (Harns)
3

Franeker (Frentsjer)

8801 LZ Franeker
Franeker
Franeker (Frentsjer)
4

Dokkum (Dokkum)

9101 LS Dokkum
Dokkum kerk en fontein
Dokkum (Dokkum)
5

Leeuwarden (Ljouwert)

8911 AE Leeuwarden
Leeuwarden fontein
Leeuwarden (Ljouwert)
6

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward
Bolsward Broerekerk
Bolsward (Boalsert)
7

Sneek (Snits)

8601 AE Sneek
Waterpoort Sneek
Sneek (Snits)
8

IJlst (Drylts)

8651 EB IJlst
Molen IJlst
IJlst (Drylts)
9

Sloten (Sleat)

8556 XW Sloten
Sloten gracht
Sloten (Sleat)
10

Stavoren (Starum)

8715 ES Stavoren
Fontein Stavoren
Stavoren (Starum)
11

Hindeloopen (Hylpen)

8713 KJ Hindeloopen
Hindeloopen
Hindeloopen (Hylpen)
12

Workum (Warkum)

8711 CL Workum
Workum Fontein
Workum (Warkum)
13

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward
Bolsward Broerekerk
Bolsward (Boalsert)
Eindpunt: Marktplein 3
8701 KG Bolsward

Beschrijving

Startpunt: Dijkstraat 5
8701 KB Bolsward

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Hallum, Marrum,Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, IJsbrechtum, SneekIJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Eindpunt: Marktplein 3
8701 KG Bolsward