Havenstedenroute (gemotoriseerd)

(127.0 km)

Deze route leidt u langs schilderachtige stadjes aan de IJsselmeerkust, zoals Stavoren, Hindeloopen en Makkum. Het weidegebied van de Greidhoek met eeuwenoude terpdorpjes ligt in de driehoek Bolsward, Makkum, Harlingen. Meren, bossen en kliffen bepalen het zuidelijke deel van de route. Het merengebied behoort tot het Lage Midden: een beneden de zeespiegel liggende ‘inzinking’ in het landschap. De bossen in de omgeving van Balk liggen in Gaasterland. De ‘gaasten’ (hoogten in het Fries) ontstonden in de ijstijd, toen landijs de bodem omhoogstuwde. Opmerkelijk zijn de kliffen, ontstaan in de tijd van de woeste Zuiderzee. Het Oudemirdumer Klif en het Mirnser Klif zijn mooie voorbeelden

Let op: deze autoroute voert deels over lokale wegen die ook door fietsers (en wandelaars) worden gebruikt. Geef elkaar de ruimte en pas je snelheid aan, dan kan iedereen van zijn tochtje genieten.

  • Sluis Workum

Dit ga je zien

Startpunt:

Kanaalweg
8861KJ Harlingen
Navigeer naar startpunt
1

Harlingen (Harns)

8862 PK Harlingen

Bezoek Harlingen

Harlingen (Harns) Harlingen stad
2

Hitzum (Hitsum)

Dorp
1363 AB Hitzum
Hitzum (Hitsum)
3

Achlum

dorp
Achlum
Achlum
4

Witmarsum (Wytmarsum)

Witmarsum

Bezoek Witmarsum

Witmarsum (Wytmarsum)
5

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward

Bezoek Bolsward

Bolsward (Boalsert) Bolsward Broerekerk
6

Workum (Warkum)

8711 CL Workum

Bezoek Workum

Workum (Warkum) Workum Fontein
7

Oudemirdum (Aldemardum)

Oudemirdum

Bezoek Oudemirdum

Oudemirdum (Aldemardum)
8

Mirnserklif

Murnserdyk 46
8573 WP Mirns
Mirnserklif
9

Haventje van Laaksum (Laaxum)

Laaxum
8721 EW Laaxum
Haventje van Laaksum (Laaxum) Laaksum de Hang
10

Rode Klif

Skarl
8721 EX Warns
Rode Klif
11

Stavoren (Starum)

8715 ES Stavoren

Bezoek Stavoren

Stavoren (Starum) Fontein Stavoren
12

Molkwerum (Molkwar)

8722 HH Molkwerum

Bezoek Molkwerum

Molkwerum (Molkwar) Bakkerswinkeltsje Molkwar
13

Koudum (Koudum)

8723 BH Koudum

Bezoek Koudum

Koudum (Koudum)
14

Sluis Workum

Aldedyk 1A
8711 HH Workum

Lees meer

Sluis Workum
15

Makkum

Workumerdijk
8754 EX Makkum

Bezoek Makkum

Makkum wapen van makkum
16

Terpdorp Allingawier

Meerweg 1
8758 LE Allingawier
Terpdorp Allingawier Allingawier terpdorp
18

Kimswerd (Kimswert)

8821 KV Kimswerd

Bezoek Kimswerd

Kimswerd (Kimswert) Kimswerd

Eindpunt:

Kanaalweg
8861KJ Harlingen
Navigeer naar eindpunt