Gemaal Roptazijl

Tjerk Hiddes vertelt het bijzondere verhaal achter het Roptasyl. Nu zie je er niet veel van terug, maar in de 17e eeuw was 'it syl' het toneel van ruzies tussen Harlingen en Franeker. Wie moest de sluis, die oorspronkelijk van hout gemaakt was, onderhouden en daarvoor betalen? 

De zijl is nu een modern gemaal geworden, met zelfs een vishevel die glasaal door de zeedijk naar het binnenwater hevelt, zodat palingen de kans hebben om op te groeien in de Friese boezem. 

'Ropta' komt van de naam Rodberta, zoals de adellijke boerderij heette die ongeveer op de plaats stond waar nu Ropta State aan de Hoarnestreek staat.