Ga naar inhoud

Hegewiersterfjild

Het Hegewiersterfjild nabij Kimswerd ligt dichtbij de Waddenzee. Het is daardoor in trek als broedgebied bij zowel wad- als weidevogels.

In het voorjaar zitten er veel grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Maar ook visdiefjes en steltlopers weten dit natte gebied te vinden. Het aantal wad- en weidevogels neemt er nog elk jaar toe. Een kijkje vanuit de vogelkijkhut levert gegarandeerd een mooie blik op de kolonie van visdiefjes en kluten. Slechtvalken jagen er in het najaar op de vele smienten en goudplevieren. In de winterperiode vind je in dit gebied diverse soorten ganzen zoals de brand- en de kolgans.

Hier vind je meer informatie over de vogelkijkhut.

Contact

Kimswerderlaan
8821 LB Kimswerd
Plan je route

Ga naar de website

Locatie