Art Hotel Harlingen

Art Hotel Harlingen
Het Art Hotel Harlingen heeft een rijk verleden. In 1597 wordt in een proclamatieboek (een boek waarin de verkoop van onroerend goed wordt bijgehouden) voor het eerst gesproken over dit pand aan de Voorstraat 18. In die tijd wordt de havenstad voor de derde keer uitgebreid. De Tachtigjarige Oorlog zorgt ervoor dat er veel mensen, met name doopsgezinden, naar het vrije noorden vluchten. Het pand huisvest naast kooplieden ook kunstverzamelaars, kunstschilders en een kunsthandelaar. Reden genoeg om hen te eren met de naam Art Hotel Harlingen.

  Simon Stinstra en Anna Braam

In 1774 kopen de Harlinger Simon Stinstra en zijn …

Art Hotel Harlingen
Het Art Hotel Harlingen heeft een rijk verleden. In 1597 wordt in een proclamatieboek (een boek waarin de verkoop van onroerend goed wordt bijgehouden) voor het eerst gesproken over dit pand aan de Voorstraat 18. In die tijd wordt de havenstad voor de derde keer uitgebreid. De Tachtigjarige Oorlog zorgt ervoor dat er veel mensen, met name doopsgezinden, naar het vrije noorden vluchten. Het pand huisvest naast kooplieden ook kunstverzamelaars, kunstschilders en een kunsthandelaar. Reden genoeg om hen te eren met de naam Art Hotel Harlingen.

  Simon Stinstra en Anna Braam

In 1774 kopen de Harlinger Simon Stinstra en zijn steenrijke echtgenote Anna Braam dit ‘voortreffelijk huis en wagenhuis’. Het pand heeft dan een vrije in- en uitgang door een grote steeg met een poort naar de Lanen, de straat die hierachter ligt. Simon is arts, net als zijn vader en ook zijn zoon Gooitjen, die pas elf is als ze het huis betrekken, zal in zijn voetsporen treden. Dochter Isabella trouwt later met een Amsterdamse koopman en verhuist naar de hoofdstad.
Simon en Anna (haar bijnaam is ‘de parel van Harlingen’ vanwege haar enorme rijkdom) houden van kunst en verzamelen door de jaren heen een flinke collectie, die zoon Gooitjen voortzet. Na diens dood wordt de collectie, bestaande uit 218 schilderijen in Amsterdam te koop aangeboden. De veilig neemt maar liefst twee dagen in beslag!
Een aantal schilderijen uit de collectie van Simon en Anna komt in bekende musea als het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum terecht, waar ze tegenwoordig nog steeds te zien zijn.