Bauck Coninxsteeg

Het achterom van een rijke steenbakker

Wanneer een straat naar een bekende plaats- of landgenoot wordt vernoemd, gaat het 9 van de 10 keer om een man. Bauck Conicx is een uitz…

Het achterom van een rijke steenbakker

Wanneer een straat naar een bekende plaats- of landgenoot wordt vernoemd, gaat het 9 van de 10 keer om een man. Bauck Conicx is een uitzondering. Ze wordt geboren als Bauck Sytses en trouwt met Cornelis Coninx. Het welgestelde echtpaar woont aan de Voorstraat in een ‘heerlijke en voortreffelijke huisinge met den hovinge off thuin erachter’, en deze steeg is hun achteruitgang.  Coninx is van 1574-1580 stadssecretaris van Harlingen, later ontvanger-generaal van het waterschap Vijf Delen Zee- en Slachtedijk en bovendien steenfabrikant. Oostelijk van de stad is de kleigrond uitstekend geschikt om stenen van te bakken. Coninx heeft er een ‘tichelwerk’ aan de trekvaart naar Franeker. Kennelijk floreert zijn bedrijf, want de buurtschap daar draagt tot op de dag van vandaag zijn naam: de Koningsbuurt. Blijft de vraag waarom de steeg achter het huis dan niet naar Cornelis, maar naar zijn vrouw is genoemd. Misschien had Bauck thuis de broek aan? Achter elke sterke man staat een vrouw, tenslotte.

You can find us here

Bauck Coninxsteeg
Harlingen
Plan your route

from your location