Vioolsteeg

Verbastering van de oudere naam Vooltjessteeg Fooltiesteeg, Veultiesteeg, Vooltjessteeg, ‘t Fooltje steeg: al sinds 1627 schijnt niemand precies te weten hoe het hier heet. ‘Vooltjes’ is waarschijnlijk eerder een verbastering van ‘veulentjes’ dan een verwijzing naar een strijkinstrument, maar we moeten er naar raden. Oorspronkelijk loopt de steeg door naar panden van gegoede burgers aan de Voorstraat. Tussen de nummers 75 en 81 is daar de voormalige, smallere ingang van de steeg nog te vinden. De huisnummers 77 en 79 ontbreken niet werkelijk: ze behoren bij achtergelegen panden die een vrije uit- en ingang in de steeg hadden. De krappe doorgang wordt ook wel Armensteegje genoemd, want er staan ook enkele woninkjes van paupers en ‘onvermogenden’.

You can find us here

Rommelhaven 18
Harlingen
Plan your route

from your location