Schoolsteeg

Vernoemd naar de meisjesschool in deze steeg lange tijd wordt deze steeg Gortmakerssteeg genoemd, maar als Hessel Sybrens Hingst hier woont spreekt de volksmond van de ‘Hessel Hengstesteeg’. Het is geen vetpot voor de jonge vrijgezel. De belastingpachters beoordelen zijn bestaan in 1749 als ‘seer geringh’- net geen pauper. Opgeklommen tot meester bontwever wordt dat snel beter en kan hij een ‘heerlijk huis aan de zuidzijde Soutsloot’ kopen. Rond 1905 is in Hessels pand een darmenzouterij gevestigd. Halverwege de steeg staat dan een meisjesschool. De leerlingen en de andere omwonenden klagen steen en been, want het drogen en zouten van vleeswaren als levers, magen, nieren en tongen geeft vooral ’s zomers veel stankoverlast. 

You can find us here

Schoolsteeg 2
8861BC Harlingen
Plan your route

from your location