Vier Leeuwen

Lopend over de Leeuwenbrug nabij de Noorderhaven, ben je omringd door vier beelden van leeuwen. Op elke hoek staat er één. Ze dragen het stadswapen van Harlingen in hun sterke poten. De Harlinger hardsteenhouwer Jacob Lous tekende omstreeks 1610 een vogelvluchtkaart van zijn woonplaats, waarop vergelijkbare leeuwen al te zien zijn bij de ‘Groote Sluis’, nu Rommelhaven geheten. In 1662 werd via een post in de stadsrekening bekend dat de leeuwen op nieuwe sokkels zijn geplaatst bij een andere beweegbare brug. In 2013 zijn de leeuwen grondig gerestaureerd. Er zijn bij die werkzaamheden onder andere een datumaanduiding ‘Ao 1788’ en de naam ‘Jelle’ op de beelden tevoorschijn gekomen. De huidige leeuwen dateren dus uit 1788. Het blijkt namelijk dat een familie van steenhouwers rond deze tijd actief zijn geweest.

You can find us here

Leeuwenbrug
Harlingen
Plan your route

from your location