Zoutsloot 53

Een kleine 300 jaar geleden was dit huis deels eigendom van een meester schoenmaker en een meester glasmaker. Nu woont er een meester tegelbakker. De vondst van oude tegeltjes achter het behang van dit huis gaf in 1972 de aanzet tot de hergeboorte van de Harlinger tegelindustrie.

You can find us here

Zoutsloot 53
Harlingen
Plan your route

from your location