De Gouden Engel

In dit 16e-eeuwse rijksmonument woonden ooit varensgezellen, matrozen en zeekapiteins. Later was het een kruidenierswinkel en sinds 1973 is het de thuisbasis van de oudste vereniging van Harlingen: vrijmetselaarsloge Deugd en IJver, opgericht in 1797.

Dat dit huis het oudste stenen pand van Harlingen is, is een hardnekkig verhaal, maar oud is het beslist wél. In de volksmond wordt het ‘De Gouden Engel’ genoemd. Maar de gevelsteen, waaraan het pand die naam dankt, komt zeer waarschijnlijk uit een huis aan de Voorstraat.

You can find us here

Lanen 28
Harlingen
Plan your route

from your location