Prinsensteeg

Genoemd naar het ‘huis alwaer de Prins uythanght'

Het blokje bebouwing rond deze steeg wordt tegenwoordig van de Waddenzee afgeschermd door een stoere veerbootkade. Eeuwen geleden lag daar niet meer dan een houten pier, die aanzienlijk lager en kwetsbaarder was. Je woonde hier dus vrijwel pal aan zee. Geen wonder dat in en rond deze steeg schuitschippers woonden, havenmeesters, kompasmakers, ankersmeden, wijdschippers en blokmakers.

Aan hun ambacht ontleenden veel mensen uiteindelijk ook hun achternaam. Zo zien we dat ene Claes Minnes, die hier in 1677 in een hoekhuis woonde, dan ‘blokmaker’ als beroep heeft, waarna in 1748 een nazaat van hem ‘Claas Minnes Blok’ wordt genoemd. Sjoe(r)d T. Blok, genoemd op de gevelsteen bovenin de zijgevel aan de straatkant, zal uit dezelfde familie stammen. Een andere bewoner van de steeg werd niet vernoemd naar zijn ambacht, maar naar zijn capaciteiten: ‘Antony Zeevaardig’.…

Genoemd naar het ‘huis alwaer de Prins uythanght'

Het blokje bebouwing rond deze steeg wordt tegenwoordig van de Waddenzee afgeschermd door een stoere veerbootkade. Eeuwen geleden lag daar niet meer dan een houten pier, die aanzienlijk lager en kwetsbaarder was. Je woonde hier dus vrijwel pal aan zee. Geen wonder dat in en rond deze steeg schuitschippers woonden, havenmeesters, kompasmakers, ankersmeden, wijdschippers en blokmakers.

Aan hun ambacht ontleenden veel mensen uiteindelijk ook hun achternaam. Zo zien we dat ene Claes Minnes, die hier in 1677 in een hoekhuis woonde, dan ‘blokmaker’ als beroep heeft, waarna in 1748 een nazaat van hem ‘Claas Minnes Blok’ wordt genoemd. Sjoe(r)d T. Blok, genoemd op de gevelsteen bovenin de zijgevel aan de straatkant, zal uit dezelfde familie stammen. Een andere bewoner van de steeg werd niet vernoemd naar zijn ambacht, maar naar zijn capaciteiten: ‘Antony Zeevaardig’.

De Prinsensteeg dankt zijn naam aan het ‘huis alwaer de Prins uythanght’. Waarschijnlijk was het een herberg of dranklokaal. Het stond op de hoek van de Grote Bredeplaats en de Prinsenstraat, waarvan de Prinsensteeg een zijstraatje is.

You can find us here

Prinsensteeg 6
Harlingen
Plan your route

from your location