Nieuw Zuid

Graffiti vind je tegenwoordig bijna overal. Zo ook op de zijgevel van wijkgebouw Nieuw Zuid. Graffitikunstenaar JanIsDeMan heeft de buitenkant van dit gebouw, in opdracht van de gemeente Harlingen en in samenwerking met Writer’s Block, omgetoverd tot een prachtig boekenkast. Deze kleurrijke street-art fleurt de straat ontzettend op en is dan ook zeker een bezoekje waard.

Nieuw Zuid is hét wijkgerichte project in Harlingen voor en door bewoners. Ze organiseren doe- en ontmoetingsactiviteiten en bieden brede dagbestedingsvoorzieningen. Tegelijkertijd heeft Nieuw Zuid verbinding met allerlei andere Harlinger initiatieven. Gemeente Harlingen geeft met Nieuw Zuid bewoners en organisaties de gelegenheid om in en om gebouw Nieuw Zuid activiteiten te ontwikkelen die ten goede komen aan de wijk.

De Skûle Welzijn is door gemeente aangewezen als kwartiermaker. Zij worden geholpen door vrijwilligers en organisaties in het sociale domein. Wijkbewoners en andere belangstellenden worden uitgenodigd om actief mee te doen.