Keermuur Willemshaven - Gedichtenroute

Waling Dykstra, strofe uit ‘Tsjerk Hiddes’.
Waling Gerrits Dykstra (1821-1914) geldt als een van de belangrijkste Friese schrijvers uit de negentiende eeuw. Tussen zijn honderden gedichten en liedteksten bevindt zich ook – in de bundel Frîske sang (1874) - zijn lofzang op de beroemde Friese, uit Sexbierum afkomstige admiraal Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666), die zijn thuisbasis in Harlingen had.

You can find us here

Keermuur Willemshaven
Havenweg 1
8861 XH Harlingen
Plan your route

from your location