Skip to main content

Vis Drive-in 104

Viskraam aan de kanaalweg in Harlingen. 

Location