Tjitsma-terp Koningsterp Wijnaldum

De terpen zijn rond het begin van de jaartelling aangelegd op een kwelderwal. Rond 150 voor Christus begon het ontstaan van een kwelderwal op deze plek en toen er rond 175 na Christus hier terpen werden opgeworpen stopte het proces. De kwelderwal had toen een hoogte van 85 centimeter, maar was op sommige plaatsen door geulen doorsneden.

Vanaf de elfde eeuw werden er zeedijken aangelegd en was het niet langer nodig om op terpen te blijven wonen.

In 1953 werd er bij de Tjitsma-terp door een boer een deel van een kostbare mantelspeld gevonden: de fibula van Wijnaldum. Deze stamt uit het begin van de 7e eeuw en is nu te zien in het Fries Museum.

Op 18 maart 1975 werd de terpenreeks van Wijnaldum ingeschreven in het rijksmonumentenregister.

Er is de afgelopen decennia flink archeolohgisch onderzoek gedaan op deze terp, tussen 1991 en 1993 werd er nog onderzoek gedaan naar Friese Koningen op de Tjitsmaterp.

You can find us here

Koningsterp ten oosten van het dorp Wynaam
Foarryp 1
8857RE Wijnaldum
Plan your route

from your location