Dorpshuis de Spil Midlum

Tussen Harlingen en Franeker ligt in de kromming van de oude rijksweg het terpdorp Midlum. Het dorp telt ongeveer 700 inwoners. Rond het begin van de jaartelling vestigden zich de eerste bewoners van het latere Midlum op een kwelderwal; een natuurlijke verhoging in het landschap. Tegen overstromingen werd de nederzetting verder opgehoogd en zo ontstond de terp.

In de eerste eeuw na Chr. kregen de Romeinen invloed in Friesland. Als onderdeel van hun godsdienst gebruikten zij beeldjes van goden en andere figuren, zoals het bronzen bokje dat in 1989 in Midlum werd gevonden. Het Midlumer bokje is 7,5 cm hoog en bevindt zich in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

Het beeldje groeide uit tot een beeldmerk voor  het dorp en is in de bestrating terug te vinden.

De kerk van Midlum…

Tussen Harlingen en Franeker ligt in de kromming van de oude rijksweg het terpdorp Midlum. Het dorp telt ongeveer 700 inwoners. Rond het begin van de jaartelling vestigden zich de eerste bewoners van het latere Midlum op een kwelderwal; een natuurlijke verhoging in het landschap. Tegen overstromingen werd de nederzetting verder opgehoogd en zo ontstond de terp.

In de eerste eeuw na Chr. kregen de Romeinen invloed in Friesland. Als onderdeel van hun godsdienst gebruikten zij beeldjes van goden en andere figuren, zoals het bronzen bokje dat in 1989 in Midlum werd gevonden. Het Midlumer bokje is 7,5 cm hoog en bevindt zich in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

Het beeldje groeide uit tot een beeldmerk voor  het dorp en is in de bestrating terug te vinden.

De kerk van Midlum (Mullum in het Fries) werd omstreeks 1200 gebouwd en later gemoderniseerd en van een nieuwe buitenmuur voorzien. Op de begraafplaats bij de kerk bevinden zich interessante zerken. Het huidige dorp ontstond rond de kerk.

You can find us here

Hopmansweg 7
Midlum
Plan your route

from your location