Buitendijks wandelen naar Zurich of Harlingen

Vanaf de voetgangersbrug de Halsbân kun je buitendijks wandelen richting de Afsluitdijk naar Zurich of richting het strand van Harlingen.

You can find us here

Strandweg
Pingjum
Plan your route

from your location