Comediesteeg

Ingang naar de schouwburg en thuisbasis van toneelminnaars De schouwburg waaraan deze steeg zijn naam dankt, moet via deze kant toegankelijk zijn geweest. We weten dat Harlingen rond 1762 een Genootschap der Tooneelminnaaren kende, sterk verbonden aan de landelijk bekende Harlinger schrijver Simon Stijl. Mogelijk speelde het gezelschap hier zijn voorstellingen. Eén steeg oostelijker staat een huis met ‘De Comedie’ in een gevelsteen gebeiteld. In 1781 werd dat pand verkocht, ‘geschikt ten dienst en gebruik door de liefhebbers der schouwburg, bestaande uit een boven- en een onderkamer, beide modern betimmerd en van diverse commoditeiten voorzien.’ Naar verluidt waren dit kleedkamers van de schouwburg, die tussen beide stegen lag.

You can find us here

Comediesteeg
Harlingen
Plan your route

from your location