Rinnertspijp

Een pijp is een stenen gewelf over een waterloop Dit is geen brede steeg of straat, dit is een pijp! Verderop in de stad is nog een tweede: de Zakkendragerspijp. Een pijp is een stenen gewelf over een waterloop. Op deze plek liep voor 1884 het water van de Voorstraat naar de Noorderhaven. Deze verbinding was erg belangrijk voor de doorstroming van het water in de Harlinger grachten. In 1598 wordt een huis verkocht op ‘Rinnert Hansses pijp’. Rinnert woont dan in het midden aan de westzijde van dit straatje. De Rinnertspijp wordt in de volksmond ook wel Haarlemmerdijk, Klein Londen of Whitechapel genoemd. Dat kan te maken hebben met de uitoefening van een zeer oud beroep.

You can find us here

Rinnertspijp
Harlingen
Plan your route

from your location