2 and 3 November

Waddenrace over westelijke Waddenzee

Zeilwedstrijd over de westelijke Waddenzee

Jaarlijks, in het eerste volledige weekeinde van de maand november, organiseert de Stichting Nationale Waddenrace op het westelijke wad een wedstrijd voor traditionele zeilschepen die met passagiers varen: de Waddenrace.

Start vanuit Harlingen
Op zaterdagmorgen maken de schepen zich op voor de start vanuit de haven van Harlingen, in een zeilwedstrijd die naar de havens van Den Oever, Texel (Oudeschild), Vlieland en Terschelling (in willekeurige volgorde) voert, om in de loop van zondag te eindigen in de haven van Harlingen. 

 
Specifieke aspecten van de Waddenrace zijn:

- dat er wordt gevaren via een door de schipper te kiezen route;
- dat er 's nachts wordt doorgevaren en
- dat er wordt gevaren op getijdenwater.

You can find us here

De Nieuwe Willemshaven
De Nieuwe Willemshaven
Harlingen
Plan your route

from your location

When

  • Daily starting from november 2nd, 2024 until november 3rd, 2024 from 08:00 to 18:00