until 14 April

The Storyville Jassband

The Storyvill Jassband is opgericht in 1959 en is een van de oudste jazzbands. 

Het CTJH organiseert maandelijks jazzconcerten in de periode oktober/april,  steeds op de tweede zondag van de maand.  Professionele en gevorderde amateurjazzbands brengen een gevarieerd  jazzrepertoire uit de jaren tussen de beide wereldoorlogen. De programmering sluit aan bij de belangstelling van het allengs groeiende publiek voor de traditionele jazz. Op 14 april 2024 treden zij op in 't Heerenlogement, vanaf 14.50 tot 17.00 uur.

Zaal open 14.00 uur, concert van 14:30 tot 17.00 uur
Entree € 15,00 (Vriend van het CTJH € 10,00)