until 22 June

Expositie Kleurrijke Keuze in Hannemahuis

Kleurrijke keuze. Schilderijen uit een particuliere verzameling
Gemeentemuseum het Hannemahuis toont een bijzondere collectie schilderijen. Het museum prijst zich zeer gelukkig dat een belangrijke, particuliere verzamelaar bereid is gevonden een gedeelte van zijn collectie tijdelijk aan ons uit te lenen. Zonder uitzondering zijn de schilderijen gemaakt in de eerste helft van de twintigste eeuw, voornamelijk door Nederlandse, maar ook door Belgische kunstenaars.
Vertegenwoordigd zijn onder meer grote namen als Piet Mondriaan, Kees van Dongen en Jan Sluijters. Ook werk van de Friese kunstenaars Simon Kamminga en Hobbe Smith maakt deel uit van de bijzondere expositie.

Kleur
Bij de selectie van de schilderijen voor de tentoonstelling is geprobeerd recht te doen aan de opbouw van de verzameling. Aan de hand van een paar categorieën, vrouwenstillevenszee en landschappen, laat het museum een dwarsdoorsnede van de collectie zien.
Kleu…

Kleurrijke keuze. Schilderijen uit een particuliere verzameling
Gemeentemuseum het Hannemahuis toont een bijzondere collectie schilderijen. Het museum prijst zich zeer gelukkig dat een belangrijke, particuliere verzamelaar bereid is gevonden een gedeelte van zijn collectie tijdelijk aan ons uit te lenen. Zonder uitzondering zijn de schilderijen gemaakt in de eerste helft van de twintigste eeuw, voornamelijk door Nederlandse, maar ook door Belgische kunstenaars.
Vertegenwoordigd zijn onder meer grote namen als Piet Mondriaan, Kees van Dongen en Jan Sluijters. Ook werk van de Friese kunstenaars Simon Kamminga en Hobbe Smith maakt deel uit van de bijzondere expositie.

Kleur
Bij de selectie van de schilderijen voor de tentoonstelling is geprobeerd recht te doen aan de opbouw van de verzameling. Aan de hand van een paar categorieën, vrouwenstillevenszee en landschappen, laat het museum een dwarsdoorsnede van de collectie zien.
Kleur speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de keuze van de verzamelaar, vandaar ook de titel van de expositie: Kleurrijke keuze. Als we kijken naar de ontwikkeling van de schilderkunst in de eerste decennia van de twintigste eeuw, dan verandert de manier waarop schilders kleur toepassen voorgoed. Het veranderende kleurenpalet past ook binnen de ontwikkelingen van een figuratieve naar een meer abstracte kunst. De kleuren zijn niet langer aan de werkelijkheid ontleend, maar staan helemaal los van de traditionele weergave van de werkelijkheid en kunnen vrijer worden toegepast.

Vanaf 24 maart
De tentoonstelling Kleurrijke keuze. Schilderijen uit een particuliere verzameling is te zien van 24 maart tot en met 23 juni 2024.
Voor openingstijden: www.hannemahuis.nl

(Het Hannemahuis is elke tweede zondag van de maand gratis toegankelijk).