Havenstedenroute (gemotoriseerd)

(127.0 km)

Deze route leidt u langs schilderachtige stadjes aan de IJsselmeerkust, zoals Stavoren, Hindeloopen en Makkum. Het weidegebied van de Greidhoek met eeuwenoude terpdorpjes ligt in de driehoek Bolsward, Makkum, Harlingen. Meren, bossen en kliffen bepalen het zuidelijke deel van de route. Het merengebied behoort tot het Lage Midden: een beneden de zeespiegel liggende ‘inzinking’ in het landschap. De bossen in de omgeving van Balk liggen in Gaasterland. De ‘gaasten’ (hoogten in het Fries) ontstonden in de ijstijd, toen landijs de bodem omhoogstuwde. Opmerkelijk zijn de kliffen, ontstaan in de tijd van de woeste Zuiderzee. Het Oudemirdumer Klif en het Mirnser Klif zijn mooie voorbeelden

Let op: deze autoroute voert deels over lokale wegen die ook door fietsers (en wandelaars) worden gebruikt. Geef elkaar de ruimte en pas je snelheid aan, dan kan iedereen van zijn tochtje genieten.

  • Sluis Workum

Das wirst du sehen

Startpunkt:

Kanaalweg
8861KJ Harlingen
Navigiere zum Startpunkt
1

Harlingen

8862 PK Harlingen

Besuch Harlingen

Harlingen Harlingen stad
2

Hitzum (Hitsum)

Dorp
1363 AB Hitzum
Hitzum (Hitsum)
3

Achlum

dorp
Achlum
Achlum
4
5

Bolsward (Boalsert)

8701JC Bolsward

Besuch Bolsward

Bolsward (Boalsert) Bolsward Broerekerk
6

Workum (Warkum)

8711 CL Workum

Besuch Workum

Workum (Warkum) Workum Fontein
7

Oudemirdum

Oudemirdum

Besuch Oudemirdum

Oudemirdum
8

Mirnserklif

Murnserdyk 46
8573 WP Mirns
Mirnserklif
9

Hafen von Laaksum

Laaxum
8721 EW Laaxum
Hafen von Laaksum Laaksum de Hang
10

Rote Klippe

Skarl
8721 EX Warns
Rote Klippe
11

Stavoren (Starum)

8715 ES Stavoren

Besuch Stavoren

Stavoren (Starum) Fontein Stavoren
12

Molkwerum (Molkwar)

8722 HH Molkwerum

Bezoek Molkwerum

Molkwerum (Molkwar) Bakkerswinkeltsje Molkwar
13

Koudum

8723 BH Koudum

Besuch Koudum

Koudum
14

Sluis Workum

Aldedyk 1A
8711 HH Workum

Lees meer

Sluis Workum
15

Makkum

Workumerdijk
8754 EX Makkum

Besuch Makkum

Makkum wapen van makkum
16

Terpdorp Allingawier

Meerweg 1
8758 LE Allingawier
Terpdorp Allingawier Allingawier terpdorp
18

Kimswerd (Kimswert)

8821 KV Kimswerd

Bezoek Kimswerd

Kimswerd (Kimswert) Kimswerd

Endpunkt:

Kanaalweg
8861KJ Harlingen
Navigiere zum Endpunkt