Simon Stijl

Simon Stijl (1731 – 1804) was een bekende Harlinger die zijn woonplaats ‘Het schoonst juweel der Vriezen’ noemde (in de 18e eeuw). In de ontvangsthal van het stadhuis staat het borstbeeld van Simon Stijl dat in 1860 is gemaakt door beeldhouwer Louis Royer. Stijl streefde zijn droombaan na als medisch student in Leiden in 1749 en daarna als medisch kandidaat in Franeker in 1752. In mei 1754 promoveerde hij tot doctor in de Geneeskunde in Harlingen. Naast zijn werk als arts schreef Stijl diverse verzen, gedichten en toneelstukken, zoals ‘De torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia’. Hij ontwikkelde zich als één van de meest bekende geschiedschrijvers. In 1774 verscheen ‘De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden’. Stijl trad ook in als lid van de Grondwetcommissie en diende als vertegenwoordiger van Friesland bij de eerste Nationale Vergadering (1795 – 1796).

Hier findest du uns

In het stadhuis gemeente Harlingen
Noorderhaven 86
Harlingen
Route planen

vanaf jouw locatie