Ga naar inhoud

LF weekendtocht Friese kust en Middelzee

(145,0 km)

Makkelijk navigeren? Download hier de route in Google Maps!

Nog geen plannen voor het weekend? Ga op pad met je toerfiets of e-bike en kies voor deze 145 kilometer lange weekendtocht Friese Kust en Middelzee.

Een afwisselende fietsroute langs zowel UNESCO werelderfgoed De Waddenzee als de oevers van de vroegere Middelzee, nu het groene hart van Friesland.

De route gaat over de bodem van een oude zee, door oeroude terpdorpjes, langs Friese vaarten en meren en dwars door weidevogelland. Onderweg zullen zowel cultuurminaars als natuurliefhebbers ruimschoots aan hun trekken komen!

Je kunt deze fietsroute op ieder gewenst knooppunt starten. Parkeer je auto bij een TOP (toeristisch overstappunt). 

Deze route is onderdeel van de LF weekendtochten van het Landelijk Fietsplatform. Een deel van de route gaat langs de LF Kustroute. Logeer onderweg in een gezellige B&B of op een camping aan de route.  …

Makkelijk navigeren? Download hier de route in Google Maps!

Nog geen plannen voor het weekend? Ga op pad met je toerfiets of e-bike en kies voor deze 145 kilometer lange weekendtocht Friese Kust en Middelzee.

Een afwisselende fietsroute langs zowel UNESCO werelderfgoed De Waddenzee als de oevers van de vroegere Middelzee, nu het groene hart van Friesland.

De route gaat over de bodem van een oude zee, door oeroude terpdorpjes, langs Friese vaarten en meren en dwars door weidevogelland. Onderweg zullen zowel cultuurminaars als natuurliefhebbers ruimschoots aan hun trekken komen!

Je kunt deze fietsroute op ieder gewenst knooppunt starten. Parkeer je auto bij een TOP (toeristisch overstappunt). 

Deze route is onderdeel van de LF weekendtochten van het Landelijk Fietsplatform. Een deel van de route gaat langs de LF Kustroute. Logeer onderweg in een gezellige B&B of op een camping aan de route.  

Wist je dat deze route ook onderdeel is van de pelgrimstocht het Klooster Clearcamppad? 

Dit ga je zien

Startpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden
1

Oldehove

Oldehove
Oldehoofsterkerkhof 1
8911 DH Leeuwarden
Oldehove
64 85 24 66 23
2

Dekema State

Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
Dekema State
10
3

Martenastate

De Wier 7
9056 PM Koarnjum
Martenastate
87 94 03 96
4

Vlaskamptún

Stinze Stiens
Smelbrêge 6
9051BH Stiens
Vlaskamptún
11
5

Sint Vituskerk Feinsum

Holdingawei q 51
9053 LV Feinsum
Sint Vituskerk Feinsum
Sint Vituskerk Feinsum
18 17 53 04 03 01
6

Dijktempel

Op de Zeedijk bij splitsing 'Zeedijk' en 'Ozingaloane'
Ozingaloane 1
9073 TP Marrum
Dijktempel in Marrum_Land in Friesland
Dijktempel
93
7

Kweldercentrum Noarderleech

Kweldercentrum Noarderleech
Noorderleeg 5 a
9074 TG Hallum
Kweldercentrum Noarderleech
71 70
8

Vogelkijkplateau Zwarte Haan

Nieuwebildtdijk 428
9079 PG St. Jacobiparochie
bank Anita Andriesen
Vogelkijkplateau Zwarte Haan
22 48 36
9

Lauta state

Lautawei 11
9043 VP Wier
Lauta state toren Wier
Lauta state
01 81
10

Koepelkerk Berlikum

Tsjerkerstrjitte 2
9041 AV Berlikum
Koepelkerk Berlikum
Koepelkerk Berlikum
78
11

Poldermolen de Kievit

De Kievit
Sânwei 21 a
9036 VW Menaam
Poldermolen de Kievit
02 75 76
12

Poptaslot of Heringastate

Slotleane 1
9034 HM Marsum
Poptaslot voortuin
Poptaslot of Heringastate
77 39 59 60
13

Sint Margaretakerk Boksum

Sint Margaretakerk
Sint Margrietwei 1
9031 XG Boksum
kerk Boksum
Sint Margaretakerk Boksum
70
14

Uniastate Bears

Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears FR
Uniastate Bears
20 65
15

Redbadtsjerke Jorwert

Sluitermanwei 4
9023 AB Jorwert
Jortwert Kerk exterieur
Redbadtsjerke Jorwert
97 92 47
16

Brouwerij Tsjerkebier

Doarpsstrjitte 2
9021 CL Easterwierrum
Brouwerij Tsjerkebier
66 73 13 89 50
17

Slachtedijk

Slachte
8731 CJ Wommels
Slachtedyk bij Boazum
Slachtedijk
69 46 14 02 08
18

Broerekerk

Broereplein 10
8701JC Bolsward
Broerekerk
19

Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'

Jongemastraat 2
8701 JD Bolsward
Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'
06 05
20

Fyftjin en Fierder

Waltaweg
8765LJ Tjerkwerd
Fyftjin en Fierder
21

Hempolders

Hemdijk
8765 LP Tjerkwerd
Hemdijken bij IJlst
Hempolders
11 12
22

Thaborhoeve

Thaborwei 10
8632 WG Tirns
Thaborhoeve
30 29 39 40 41 42
23

Epemastate

Epemawei 8
8633 KS Ysbrechtum
Epemastate
43 62 16 15 56
24

De Swette

De Dille
9021 BH Raerd
De Swette bij Scharnegoutum
De Swette
17 18
25

Park Jongemastate

Slotsdyk
9012 DV Raerd
Park Jongemastate
12 73 41 61 25 07 06 34
26

Fries Landbouwmuseum

Fries Landbouwmuseum Leeuwarden
Felling 6
8912 CG Leeuwarden
Fries Landbouwmuseum
93 57 62 26
27

Stadspark en Jachthaven De Prinsentuin

Prinsentuin 1
8911DE Leeuwarden
Stadspark en Jachthaven De Prinsentuin
Eindpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden

Beschrijving

Startpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden

P+R Transferium Kalverdijkje is een gratis parkeergelegenheid aan de oostkant van Leeuwarden. Er rijden bussen vanaf dit transferium naar het centrum van Leeuwarden.

Eindpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden
64
85
24
66
23
10
87
94
03
96
11
18
17
53
04
03
01
93
71
70
22
48
36
01
81
78
02
75
76
77
39
59
60
70
20
65
97
92
47
66
73
13
89
50
69
46
14
02
08
06
05
11
12
30
29
39
40
41
42
43
62
16
15
56
17
18
12
73
41
61
25
07
06
34
93
57
62
26

Kenmerken