Ga naar inhoud

LF weekendtocht Friese kust en Middelzee

(145,0 km)

Makkelijk navigeren? Download hier de route in Google Maps!

Nog geen plannen voor het weekend? Ga op pad met je toerfiets of e-bike en kies voor deze 145 kilometer lange weekendtocht Friese Kust en Middelzee.

Een afwisselende fietsroute langs zowel UNESCO werelderfgoed De Waddenzee als de oevers van de vroegere Middelzee, nu het groene hart van Friesland.

De route gaat over de bodem van een oude zee, door oeroude terpdorpjes, langs Friese vaarten en meren en dwars door weidevogelland. Onderweg zullen zowel cultuurminaars als natuurliefhebbers ruimschoots aan hun trekken komen!

Je kunt deze fietsroute op ieder gewenst knooppunt starten. Parkeer je auto bij een TOP (toeristisch overstappunt). 

Deze route is onderdeel van de LF weekendtochten van het Landelijk Fietsplatform. Een deel van de route gaat langs de LF Kustroute. Logeer onderweg in een gezellige B&B of op een camping aan de route.  …

Makkelijk navigeren? Download hier de route in Google Maps!

Nog geen plannen voor het weekend? Ga op pad met je toerfiets of e-bike en kies voor deze 145 kilometer lange weekendtocht Friese Kust en Middelzee.

Een afwisselende fietsroute langs zowel UNESCO werelderfgoed De Waddenzee als de oevers van de vroegere Middelzee, nu het groene hart van Friesland.

De route gaat over de bodem van een oude zee, door oeroude terpdorpjes, langs Friese vaarten en meren en dwars door weidevogelland. Onderweg zullen zowel cultuurminaars als natuurliefhebbers ruimschoots aan hun trekken komen!

Je kunt deze fietsroute op ieder gewenst knooppunt starten. Parkeer je auto bij een TOP (toeristisch overstappunt). 

Deze route is onderdeel van de LF weekendtochten van het Landelijk Fietsplatform. Een deel van de route gaat langs de LF Kustroute. Logeer onderweg in een gezellige B&B of op een camping aan de route.  

Wist je dat deze route ook onderdeel is van de pelgrimstocht het Klooster Clearcamppad? 

Dit ga je zien

Startpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden
1

Oldehove

Oldehove
Oldehoofsterkerkhof 1
8911 DH Leeuwarden
Oldehove De Oldehove in 2018 tijdens Royal de Luxe
64
85
24
66
23
2

Dekema State

Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
Dekema State
10
87
94
03
96
3

Vlaskamptún

Stinze Stiens
Smelbrêge 6
9051BH Stiens
Vlaskamptún
11
4

Sint Vituskerk Feinsum

Holdingawei q 51
9053 LV Feinsum
Sint Vituskerk Feinsum Sint Vituskerk Feinsum
18
17
53
04
03
01
5

Dijktempel

Op de Zeedijk bij splitsing 'Zeedijk' en 'Ozingaloane'
Ozingaloane 1
9073 TP Marrum
Dijktempel Dijktempel Marrum
93
6

Kweldercentrum Noarderleech

Kweldercentrum Noarderleech
Noorderleeg 5 a
9074 TG Hallum
Kweldercentrum Noarderleech
71
70
7

Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Zeedijk
9079 PH Sint Jacobiparochie
Zwarte Haan - Vogelkijkpunt
22
48
36
8

Lauta state

Lautawei 11
9043 VP Wier
Lauta state Lauta state toren Wier
01
81
9

Koepelkerk Berlikum

Tsjerkerstrjitte 2
9041 AV Berlikum
Koepelkerk Berlikum Koepelkerk Berlikum
78
10

Poldermolen de Kievit

De Kievit
Sânwei 21 a
9036 VW Menaam
Poldermolen de Kievit
02
75
76
11

Poptaslot of Heringastate

Slotleane 1
9034 HM Marsum
Poptaslot of Heringastate Poptaslot voortuin
77
39
59
60
12

Sint Margaretakerk Boksum

Sint Margaretakerk
Sint Margrietwei 1
9031 XG Boksum
Sint Margaretakerk Boksum kerk Boksum
70
13

Uniastate Bears

Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears FR
Uniastate Bears
20
65
14

Redbadtsjerke Jorwert

Sluitermanwei 4
9023 AB Jorwert
Redbadtsjerke Jorwert Jortwert Kerk exterieur
97
92
47
15

Brouwerij Tsjerkebier

Doarpsstrjitte 2
9021 CL Easterwierrum
Brouwerij Tsjerkebier
66
73
16

Theetuin en minicamping de Dille

De Dille 3
9021 BH Easterwierrum
Theetuin en minicamping de Dille
13
89
50
17

Slachtedijk

Slachte
8731 CJ Wommels
Slachtedijk Slachtedyk bij Boazum
69
46
14
02
08
18

Broerekerk

Broereplein 10
8701JC Bolsward
Broerekerk
19

Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'

Jongemastraat 2
8701 JD Bolsward
Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'
06
05
20

Fyftjin en Fierder

Waltaweg
8765LJ Tjerkwerd
Fyftjin en Fierder
21

Hempolders

Hemdijk
Tjerkwerd
Hempolders Hemdijken bij IJlst
11
12
22

Thaborhoeve

Thaborwei 10
8632 WG Tirns
Thaborhoeve
30
29
39
40
41
42
23

Epemastate

Epemawei 8
8633 KS Ysbrechtum
Epemastate
43
62
16
15
56
24

De Swette

De Dille
9021 BH Raerd
De Swette De Swette bij Scharnegoutum
17
18
25

Park Jongemastate

Slotsdyk
9012 DV Raerd
Park Jongemastate
12
73
41
61
25
07
06
34
26

Fries Landbouwmuseum

Fries Landbouwmuseum Leeuwarden
Felling 6
8912 CG Leeuwarden
Fries Landbouwmuseum
93
57
62
26
27

Stadspark en Jachthaven De Prinsentuin

Prinsentuin 1
8911DE Leeuwarden
Stadspark en Jachthaven De Prinsentuin
Eindpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden

Beschrijving

Startpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden

P+R Transferium Kalverdijkje is een gratis parkeergelegenheid aan de oostkant van Leeuwarden. Er rijden bussen vanaf dit transferium naar het centrum van Leeuwarden.

Eindpunt: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden
 • 64
 • 85
 • 24
 • 66
 • 23
 • 10
 • 87
 • 94
 • 03
 • 96
 • 11
 • 18
 • 17
 • 53
 • 04
 • 03
 • 01
 • 93
 • 71
 • 70
 • 22
 • 48
 • 36
 • 01
 • 81
 • 78
 • 02
 • 75
 • 76
 • 77
 • 39
 • 59
 • 60
 • 70
 • 20
 • 65
 • 97
 • 92
 • 47
 • 66
 • 73
 • 13
 • 89
 • 50
 • 69
 • 46
 • 14
 • 02
 • 08
 • 06
 • 05
 • 11
 • 12
 • 30
 • 29
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 62
 • 16
 • 15
 • 56
 • 17
 • 18
 • 12
 • 73
 • 41
 • 61
 • 25
 • 07
 • 06
 • 34
 • 93
 • 57
 • 62
 • 26

Kenmerken