Ga naar inhoud

Fryske Gea Route - Nationaal Park De Alde Feanen

(26,0 km)

Echte natuurliefhebbers opgelet! Je trapt je een weg dwars door de natuur en laat je onderweg viermaal overzetten met een pontje. Kijk goed om je heen dan spot je wellicht een lepelaar, aalscholver of misschien zelfs de zeearend. 

Dit ga je zien

Startpunt: Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewald
1

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewâld
Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
16
2

Veerpont Hin en Wer (It Wiid)

Eernewoude
Aan de ene kant van de pont staat Hin en Wer (Fries), aan de andere Heen en Weer
Veerpont Hin en Wer (It Wiid)
3

Beeld schaatsers 'Marathonriders'

Op het water, tegenover de haven
9264 TM Earnewâld
Beeld schaatsers 'Marathonriders'
4

Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut

It Fliet 14 -
9264 TD Earnewâld
Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut
38 36 35
5

Veerpont Zonnepont De Oerhaal (Eernewoude)

Eernewoude
De Oerhaal op de Lange Sloot met op de achtergrond het kerkje van Warten
Veerpont Zonnepont De Oerhaal (Eernewoude)
33
6

Museum Warten

Museum Warten
Hellingpad 3
9003 LM Warten
Museum Warten
32
7

Mineralogisch Museum

Leechlân 22
9001 ZH Grou
Mineralogisch Museum
31 30
8

Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)

Grouw Yne Lyte
Het pontje onderweg naar de Hellingshaven
Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)
9

Veerpont De Burd (Grouw Yne Lyte)

Grouw Yne Lyte
De pont vervoert veel wandelaars en fietsers
Veerpont De Burd (Grouw Yne Lyte)
10

Molen De Bird

Burd 22
9001 ZT Grou
Molen De Bird
11

Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)

Grouw De Burd
De pont met het huis van C.Snoek, naar de pont is vernoemd.
Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)
06 14
12

Jan Durkspolder

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
Geau 2
9216 XJ Oudega
Jan Durkspolder vogelkijkhut
Jan Durkspolder
13

Pettebosk

Pettebosk
Naast Koaidyk 5
9264 TT Earnewâld
Pettebosk
Eindpunt: Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
16
38
36
35
33
32
31
30
06
14