Ga naar inhoud

Archeologisch Wad –Friesland – deel 2

(59,3 km)

Deel 2 van de archeolgische route begint en eindigt in Firdgum. Een heel klein dorp, maar wel op vier terpen. In een zodenhuis bij het Yeb Hettinga Museum ervaar je hoe de bewoners leefden voordat er zeedijken waren. Zulke boerderijen stonden op kleine terpen die vaak uitgroeiden tot dorpen. Marrum en vooral Ferwert, dat je verderop tegenkomt, zijn mooie voorbeelden.

Het hoogtepunt van de terpen komt daarna: Hegebeintum. Een bezoekerscentrum laat zien hoe mensen zich eeuwenlang weerden tegen en werkten met de zee. Het ging prima, op zo’n terp. Vruchtbare grond er omheen en hoog en droog voor de soms oprukkende zee.

Voor je zover bent, fiets je vanaf Firdg…

Deel 2 van de archeolgische route begint en eindigt in Firdgum. Een heel klein dorp, maar wel op vier terpen. In een zodenhuis bij het Yeb Hettinga Museum ervaar je hoe de bewoners leefden voordat er zeedijken waren. Zulke boerderijen stonden op kleine terpen die vaak uitgroeiden tot dorpen. Marrum en vooral Ferwert, dat je verderop tegenkomt, zijn mooie voorbeelden.

Het hoogtepunt van de terpen komt daarna: Hegebeintum. Een bezoekerscentrum laat zien hoe mensen zich eeuwenlang weerden tegen en werkten met de zee. Het ging prima, op zo’n terp. Vruchtbare grond er omheen en hoog en droog voor de soms oprukkende zee.

Voor je zover bent, fiets je vanaf Firdgum eerst door het Bildt. Vlak land. Geen terpen. De Middelzee mondde hier uit in de Waddenzee, maar slibde steeds meer op. Het omringende terpenland was inmiddels door dijken beschermd. In 1500 werd ook dit goede landbouwgrond, met de inpoldering van het Bildt.

Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie waren dorpen voor de slikwerkers en dijkwerkers. Zij legden de Oudebiltdijk aan. De kleine huisjes laten zien, dat het slilkwerk geen vetpot was. Je fietst over de dijk naar het pittoreske Oudebildtzijl, de plek waar een van de twee sluizen (zijlen) in de dijk werd gemaakt. Honderd jaar later volgde de Nieuwebiltdijk en tenslotte de huidige zeedijk. Wil je er meer over weten, bezoek dan in Oudebildtzijl het Archeologisch Steunpunt in bezoekerscentrum Aerden Plaats.

Dat het watermanagement in ontwikkeling blijft, maakt het nieuwe gemaal De Heining duidelijk. Dat zorgt er - visvriendelijk en wel – voor dat zoet en zout een betere verbinding kunnen maken en daar varen de kwelderplanten en wadvogels wel bij. Je komt er twee keer langs. De buitendijkse kwelder geeft een indruk hoe de hele Waddenkust er ooit uitzag.

Op de terugweg fiets je langs de zeedijk naar Zwarte Haan. Ook met een gemaal en met het beeld De Slikwerker. Een ode aan de mannen die Het Bildt vanaf 1505 inpolderden. Een klus die met tussenpozen, van twee en halve eeuw duurde. Schep voor schep werd het land gewonnen op de zee. Ongelooflijk zwaar werk in vaak niet minder zware omstandigheden.

Want met een voorjaarszonnetje of op een warme zomerdag is het hier prima toeven, maar stel je je hier eens voor op een natte, koude herfstdag - en die waren er veel, want de inpoldering van ’t Bildt valt samen met de zogenaamde kleine ijstijd, toen het overal in Europa net een paar graden kouder was dan nu -  met geen enkele beschutting tegen de gure wind die genadeloos van over het Wad komt.

Tegenwoordig is Zwarte Haan een voorbeeld van het goede leven langs de waddenkust, dankzij het gelijknamige restaurant onderaan de dijk. Geen slecht idee dus om je route zo te plannen dat je hier aankomt op een goede tijd voor een Waddengoudgecertificeerde lunch of diner. Een heerlijke opmaat voor de laatste tien kilometer terug naar Firdgum.

Musea Terpenland
Vier kleine musea over archeologie langs de Waddenkust werken samen onder de naam Terpenland. Drie liggen langs deze route: in Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum. Wil je ook naar de vierde? Die is in Wijnaldum, aan de Archeologische route Waddenkust Friesland deel 1.

Dutch Delta Design
Meer weten of het watermanagement waarin Nederland wereldwijd een bijzondere reputatie heeft? Lees het hele verhaal over het watererfgoed langs de waddenkust.

Dit ga je zien

Startpunt: Camstrawei 21 18
8852 RH Firdgum
1

TOP Firdgum/Koehool

Camstrawei 18
8852 RH Firdgum
TOP Firdgum/Koehool TOP Firdgum
21
48
22
20
34
38
2

Bezoekerscentrum Aerden Plaats

Ds. Schuilingstraat 4 - 6
9078WD Oudebildtzijl
Bezoekerscentrum Aerden Plaats
69
3

Luchtpost Vijfhuizen

Vijfhuisterdijk
9074 TE Hallum
Luchtpost Vijfhuizen
68
93
4

Dijktempel

Op de Zeedijk bij splitsing 'Zeedijk' en 'Ozingaloane'
Ozingaloane 1
9073 TP Marrum
Dijktempel Dijktempel Marrum
01
02
5

Lytse Teetún

Lytse Teetún
Hoofdstraat 41
9172 MN Ferwert
Lytse Teetún
34
6

Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum

Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum
Pypkedyk 4
9173 GC Hegebeintum
Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum
13
09
72
73
90
7

De Pannekoektrein

Perron 1 Stasjonswei
9073 GJ Marrum
De Pannekoektrein
03
8

Dobbepaarden fotokunstwerk

Oazingaloane 1
9073 Marrum
Dobbepaarden fotokunstwerk
01
93
93
9

It Noarderleech - Noard Fryslan Butendyks

Noorderleeg 5 A
9074TG Hallum
It Noarderleech - Noard Fryslan Butendyks
71
70
10

Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Zeedijk
9079 PH Sint Jacobiparochie
Zwarte Haan - Vogelkijkpunt
22
48
21
11

Yeb Hettinga Museum

Camstrawei 18
8852 RH Firdgum
Yeb Hettinga Museum
12

TOP Firdgum/Koehool

Camstrawei 18
8852 RH Firdgum
TOP Firdgum/Koehool TOP Firdgum
Eindpunt: Camstrawei 21 18
8852 RH Firdgum

Beschrijving

Startpunt: Camstrawei 21 18
8852 RH Firdgum
 • Kerktoren Firdgum
  De blikvanger van Firdgum. De hervormde kerk werd een bouwval en is in 1794 afgebroken, maar de 13e-eeuwse toren staat nog steeds fier overeind. Om de toren loopt een pad. Het loont om even af te stappen en een rondje te maken. Het biedt een mooi uitzicht over het landschap waarin je de voormalige terpen herkent.
 • Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie
  Onder meer Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie werden gebouwd voor de dijk- en slikwerkers uit Zuid-Holland. Toen het werk gedaan was, bleven ze er wonen. Vandaar dat er hier geen Fries wordt gesproken, maar Bildts, een mengtaal van Nederlands en Fries.
 • Oudebiltdijk
  Noeste arbeiders legden de Oudebildtdijk aan in 1505. Ze polderden de monding van de Middelzee in tot landbouwgrond: het Bildt.
 • Oudebildtzijl
  De Oudebiltdijk kreeg twee sluizen (zijlen). Eén is er nog, in het gelijknamige dorp Oudebildtzijl.
 • Archeologisch Steunpunt in bezoekerscentrum Aerden Plaats
  Het Archeologisch Steunpunt vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het Bildt, de specifieke Bildtse cultuur en de bedijking.
 • Dijktempel
  Een stukje opgetilde zeedijk. Het kunstwerk wordt ‘het tempeltje van Ids’ genoemd, naar de maker Ids Wiersma. 
 • Lytse Teetún
  Je waterflesje vullen, koffie of thee met gebak? Het kan allemaal in de Lytse Teetún. Een knusse theetuin in het mooie terpdorp Ferwert.
 • Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum
  Wijk even van de route af voor het nieuwe bezoekerscentrum aan de voet van de terp van Hegebeintum. Dit vertelt het verhaal van het ontstaan van het bijzondere terpenland en laat zien waaruit een terp is opgebouwd. Sla het kerkje bovenop de terp niet over bij je bezoek. Het is een van de mooiste voorbeelden van de kenmerkende Romaanse ‘terpkerkjes’.
 • De Heining
  De grootste visvriendelijke vijzelpomp in Nederland. De Heining loost water op de Waddenzee, via een nieuw gegraven geul door buitendijks gebied It Noarderleech. Aan beide kanten van de dijk krijgen trekvissen rustig de tijd. Ze hebben zelfs een eigen trap. Voor bezoekers is er plek om alles te bekijken.
 • Yeb Hettinga Museum
  De oorspronkelijke terpwoning staat als een huis; een zodenhuis. Bij het Yeb Hettinga Museum in Firdgum. In het museum zelf krijg je meer informatie over de bouw van het zodenhuis en over de vele vondsten van amateurarcheologen uit de omgeving.
Eindpunt: Camstrawei 21 18
8852 RH Firdgum
 • 21
 • 48
 • 22
 • 20
 • 34
 • 38
 • 69
 • 68
 • 93
 • 01
 • 02
 • 34
 • 13
 • 09
 • 72
 • 73
 • 90
 • 03
 • 01
 • 93
 • 93
 • 71
 • 70
 • 22
 • 48
 • 21

Kenmerken